Hvad kan vi gøre for dig

EGF projektet kan støtte


Mentoring, coaching, vejledning
Individuel opkvalificering, korte kurser eller længerevarende uddannelse
Iværksætteri med coaching og tilskud

 

Hvordan kan midlerne benyttes?

Husk: Projektet er selvfølgelig underlagt nogle regler for, hvordan midlerne kan benyttes. Det følger både af EU-reglerne, de nationale danske regler samt nogle generelle retningslinjer om sparsommelig omgang med offentlige midler.

Kurser og uddannelse

EGF-midlerne kan dække udgifter til de fleste former for beskæftigelsesrettede kurser eller uddannelser – såvel korte kurser som længerevarende uddannelser.

Transportudgifter

Dækkes som oftest af A-kasserne. Men når der er transportudgifter, som A-kasserne ikke dækker, kan EGF-midlerne træde til. Husk dog at få forudgående godkendelse. Og husk at gemme evt. kvitteringer.

Kost og logi

Kan dækkes efter forudgående godkendelse. Følger nationalt fastsatte takster, som i det store og hele faktisk er høje nok til at dække f.eks. hotel og udgiften til måltider på et rimeligt spisested. Husk at gemme kvitteringer.

Bøger og andre materialer

Kan dækkes 100% af EGF-midler. Bevilges i det omfang, det er nødvendigt for kurset / uddannelsen. Standardblanket skal benyttes. Husk at gemme kvitteringer.

Computer og andet IT-udstyr

Hvis IT-udstyr er en nødvendighed for den uddannelse, der påbegyndes, kan EGF dække 50% af købssummen på udstyr, der koster maks. 6.000 kr (inkl. moms). Købes f.eks. en computer til mere end 6.000 kr., kan EGF-projektets støtte ikke overstige 3.000 kr. Husk forudgående godkendelse samt at gemme kvitteringen.

Special software

EGF-projektet kan dække 100% af udgifterne, hvis softwaren er nødvendig for uddannelsen. Husk forudgående godkendelse samt at gemme kvitteringerne.

Kurser i udlandet

Det kan faktisk lade sig gøre at tage kurser i andre EØS-lande (de 27 EU-lande plus Norge, Island og Liechtenstein). Også her kan EGF-midlerne dække alle omkostninger. Der skal dog være en klar og tydelig fordel ved at bruge de ekstra midler som det koster at sende en deltager til udlandet. Typisk kan det være i forbindelse med intensive sprogkurser – f.eks. engelsk i Cambridge.

Husk forudgående godkendelse. Deltagere må påregne kun at få dækket billigste flybillet – evt. med mellemlandinger.

 

Hvordan kan du komme i gang? 

Du vil starte på uddannelser

Kontakt snarest Jobcenter Ringkøbing-Skjern

Line Ellemann, tlf. 99 74 15 82, line.ellemann@rksk.dk

Karen Jensen, tlf. 99 74 12 33, karen.jensen@rksk.dk

Du kan også udfylde og sende et mødeaftale blanket per email, så ringer vi tilbage:   EGF-moedeaftale